Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Rỗng

em ước:
"j chẳng bao giờ quen anh"

em ước:
"j anh chẳng bao giờ gọi em ra nói chuyện"

em ước:
"j anh chẳng bao giờ ôm hôn em"

em ước:
"j để e không rơi vào tình trạng thế này"

em ạ!
anh ước:
rỗng không

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008

Một bài tập

Một bài tập
Những hố cảm thức hiện đại hậu kì
đã gục chết bên rìa trận địa
đầy vinh quang và mang tính anh hùng
bát nháo
có lẽ ta đã quên điều đáng nói nhất
mà các sử gia chiến tranh
những học giả
lũ điếm
bọn trộm cắp riu
và trí thức nửa mùa
giang hồ vặt
rằng đây
chỉ là
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tậpMột bài tập
Một bài tập
Một bài tập
Một bài tập
vMột bài tậpvMột bài tập