Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Rỗng

em ước:
"j chẳng bao giờ quen anh"

em ước:
"j anh chẳng bao giờ gọi em ra nói chuyện"

em ước:
"j anh chẳng bao giờ ôm hôn em"

em ước:
"j để e không rơi vào tình trạng thế này"

em ạ!
anh ước:
rỗng không

Không có nhận xét nào: