Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Sinh thể nữ

Sinh thể nữ
nàng là bí ẩn
mà ta hằng mong khám
phá mỗi ngày
những lần
những giọt nước xanh
những giọt nước đỏ
những giọt nước trong suốt
triệu triệu giọt cong cong lăn
mơ về ngày hoá khói
ve vuốt sinh thể nữ
sinh thể nữ
ta cắn hạt mưa
ta cắn hạt mưa
ta cắn sinh thể nữ
hạt mưa
sinh thể nữ
hạt mưa
nàng là bí ẩn
ta muốn khám phá mỗi ngày

Không có nhận xét nào: