Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

About The Wild Goose Pagoda-Han Dong

Thơ Hàn Đông (韩东)
Tuyển chọn thơ giai đoạn: 1982-1995
Hàn Đông sinh năm 1961 tại Nam Kinh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sơn Đông (Shandong) năm 1982, ông bắt đầu làm việc tại Tây An (Xi’an), nơi ông làm chủ bút một tạp chí thơ nhỏ không chính thức (Nhà cũ - Old Home 老家) và cộng tác với tạp chí danh tiếng hơn khi đó là Đồng Thế hệ (Same Generation 同代) ở thủ phủ Lan Châu (Lanzhou) của tỉnh Cam Túc (Gansu). Trước khi trở về Nam Kinh năm 1984, Hàn đã liên hệ với các cộng tác viên cũ của Nhà cũ và các nhà thơ ông từng liên lạc qua thư khi còn làm việc với Đồng Thế hệ (như Vu Kiên và Wang Yin), và bắt đầu lmà chủ biên một tạp chí mới, Họ (Them 他们). Số đầu tiên xuất hiện đầu năm 1985 và ra được thêm 4 ấn bản nữa cho đến năm 1989. Trong bốn năm sau đó, Hàn gần như tập trung học cách viết tiểu thuyết (hai ví dụ trong số đó có thể tìm tại đây). Họ tái xuất hiện vào năm 1993, và ra được 4 ấn bản nữa cho đến năm 1995. Năm 1998, một hợp tuyển các bài thơ đăng tải trên Họ đã được xuất bản một cách chính thức. Hiện Hàn tiếp tục viết cả thơ và tiểu thuyết, đồng thời cộng tác cho website Họ tại http://www.tamen.net/, nơi những ấn bản mới của tạp chí điện tử Họ tiếp tục được đăng tải từ mùa hè năm 2002.

Về Đại Nhạn Tháp - Hàn Đông


Chúng ta cần phải biết gì nữa
về Đại Nhạn Tháp
Nhiều người hối hả từ phương xa
để trèo lên
để trở thành anh hùng một thoáng
Một vài người vẫn muốn làm điều đó hai
hoặc nhiều lần nữa
Không thoả mãn
mọi kẻ béo phị
đều trèo lên
để đóng vai anh hùng
rồi tụt xuống
và rảo bước dưới phố
rồi tan biến trong nháy mắt
Một số thực bạo gan nhảy xuống
trên thềm nở một đoá hoa đỏ
Ấy mới thật anh hùng
anh hùng thời nay
Chúng ta cần phải biết gì nữa
về Đại Nhạn Tháp
Chúng ta trèo lên
nhìn ngắm cảnh vật xung quanh
rồi lại trèo xuống
(1982)

About The Wild Goose Pagoda [有关大雁塔] (1982)

What more can we know
about the Wild Goose Pagoda
Many people hasten from afar
to climb it
to be a one-time hero
Some still come to do it two
or more times
The dissatisfied
the stout
all climb up
to play the hero
then come down
and walk into the street below
gone in a wink
Some with real guts jump down
leave a red bloom on the steps
That's really being the hero
a modern-day hero
What more can we learn
about the Wild Goose Pagoda
We climb up
look around at the scenery
then come down again

Không có nhận xét nào: