Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Spring Festival - Zhou Lunyou

Hội Xuân - Chu Luân Hựu

Tôi là chú ong mật
Bay ra từ một bức tranh phương Đông cổ truyền,
Trong từng ngày hội trên đường,
Từ lá ngải cứu và chi mây tôi hút mật/
trong mùi hương dịu đắng
Tôi ấp ủ chút tâm tình thi vị
Từ bánh trung thu tròn như mặt trăng
Và mặt trăng tròn như bánh
Tôi dồn nén một khát khao cần thực hiện
Từ bóng đổ hoa cúc lơ thơ
Và hoa phù du, tôi chất chứa một giai điệu nhớ nhà
Mang rất nhiều chuyện kể và huyền thoại
Tôi đậu xuống nhuỵ hoa
Và mang theo đôi chút phấn
Để làm nên một mùa xuân đa sắc
(1982)

Spring Festival [春节] 1982
I'm a honey bee
Flying out of a traditional oriental painting,
On each festival day along my way,
From mugwort leaf and calamus I gather honey
in bitter delicate fragrances
I collect a trace of poetic mood
From a moon cake as round as the moon
And a moon as round as a mooncake
I gather a fulfilling desire
From the scattered oblique shadows of chrysanthemums
And cornel, I harvest a homesick melody
Carrying so many stories and legends
I descend upon your pistil
And gather a little pollen
To make a spring of all colors

Không có nhận xét nào: