Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

The Solitary Pine-Zhou Lunyou

Cây Thông cô độc - Chu Luân Hựu

Một sử gia
Tản bộ đơn độc trên vùng núi cao này
Thời gian đang đùa cợt
Ông lạc lối về nhà
Ông đứng trên một vách cao/
phóng tầm mắt xa xa
Những vì sao đón nhận cái nhìn nghiêm khắc
Mọi thứ còn lại là một cái đầu nguyên vẹn
Ông tiếp tục công việc
Viết đời mình thành những tập biên niên ký
Những vòng tròn này của bánh xe thời gian
Là một lịch sử không bao giờ suy tàn
(1981)

The Solitary Pine [孤松] 1981
A historian
Strolls alone on the high plateau
Time has played a joke on him
He has lost the way home
He stands on a precipice
staring off into the distance
The stars take the place of his stern gaze
All that remains is a clear head
He continues in his undertaking
Writing his life into chronicles
The rings of the wheel of time
Are a history that will never decay

Không có nhận xét nào: