Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Not for Chopin-Arda Collins

Không dành cho Chopin - Arda Collins

Đừng tiệc tùng nữa
hãy lắng nghe Chopin.
Tự cảm khúc dạo đầu;
ông đang cho thấy có thể miêu tả một quá trình
mà tự thân mi không thể nhận ra,
cân đối, ánh sáng toả rộng một phần ba mươi,
buổi chiều đang đi chơi trên đường,
một ngày u ám như những khúc xưong mềm oặt.
Đừng nhớ tới âm nhạc;
nhớ nó như thứ gì rành mạch
mà mi bị cưỡng bách, đày đoạ, mơ hồ
và phức tạp. Mi sẽ xoá bỏ nó hai lần.
Lần đầu
khi mi lắng nghe, không thể
cảm nhận,
lần hai
khi mi không thể
nhớ nổi.
Giận giữ với Chopin,
ông ta biết cái gì chứ?
Đồ ăn tối đang đợi mi dưới nhà
Chiều vàng phẳng lặng, chậm chạp xoay ra ngoài.
Trở nên xám xịt.
Hãy lắng nghe ông mô tả mi như thế nào khi
bị mù, ngồi trên ghế, trong buổi thức canh người chết, ngày ngắn, có
thể
chẳng còn gì
nữa, đêm,
chương trình, bất lực, không ước ao, để gợi nhớ khao khát, hoặc ngắm nhìn.

(The New Yorker 24/9 issue)

©Time bản tiếng Việt

Không có nhận xét nào: