Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Wheeling Motel - Franz Wright

Khách sạn di động - Franz Wright

Những giọt nước mênh mông chảy về sau
Mi có thể mua 6 chai tại bar!
Tammy Wynette đang ở cửa

một khu đóng. Hai mươi lăm năm trước:
mày đã chết, tao thì sống và
những may mắn chỉ Chúa biết.

Đây là dòng thơ chưa từng lộ của mi.
Dòng sông giống như thể,
quen quá rồi.

Cơn gió sẽ chết dần khi ta nói vậy;
ánh sáng nhạt và xám trong
hiện tại.

Rồi mặt trăng sẽ mọc
giống như hợp ngôn.
giống Walt Whitman kiểm tra nước mắt trên mặt chết.

(The New Yorker 22/10 issue)

Không có nhận xét nào: