Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Thất bại trong việc chuyển ngữ một kỷ niệm

Những ám ảnh lẩn khuất sau màn sương
dường như
tôi không thấy
một ai
It’s Suntory time
tôi muốn khóc nhiều hơn cười
dường như
ai cũng thấy
tôi cười
dường như
chỉ tôi và
bóng tôi cùng khóc
vì một lý do bất định nào đó
có thể
vì ngày hôm nay
tôi nhớ đêm
một quãng thời gian đã mất
trong quá khứ
mà Suntory time
nhắc tôi nhớ lại
duờng như
em đang ngồi cạnh tôi
à không xa tôi

cùng tôi
cạn nốt những giọt cuối cùng
Suntory time
tôi muốn khóc
như chưa từng được khóc
sao mắt
lại ráo hoảnh
nhìn về đằng xa
nơi những gì không còn thuộc về ta
chắc vậy
lặng lẽ băng qua
như là nước mắt
tạm biệt em
tạm biệt em
tạm biệt
có lẽ tôi và chai Suntory Whisky
cùng khóc
những giọt cuối cùng
tạm biệt em
nỗi ân hận khôn nguôi
như lá vàng rơi rụng
không ai biết
khi nào chiếc lá cuối cùng
lìa bỏ một nơi nào đó
để lao vào
một nơi nào khác
có lẽ
anh cũng giống như cơn bão
đến bất ngờ
và ra đi đột ngột
để lại
cả mùa thu mênh mông
cùng
Suntory time
time for relax
yêu em
như ngày xưa
cũng qua rồi
lá bay
không biết khi nào về cội
rụng
tôi khóc
và ngoài kia
sự im lặng
...

Không có nhận xét nào: