Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

On a passenger ferry-Jean Valentine

Trên phà chở khách - Jean Valentine

(Tặng Grace Paley)

Boong tàu lớn, và người lúc nhúc. Trong góc,
một bà lão, bệnh hoạn, trong giai đoạn hoá trị, không đau đớn, đang
viết lên một cuốn vở học sinh.
Không ai khác thấy bà, ngoài tôi.
Tôi từng thấy bà trước đây. Khuôn mặt tròn, phúc hậu,
tươi cười và trầm lặng như một bức ảnh
bên ngoài một cửa sổ -

(The New Yorker 24/9 issue)

©Time bản tiếng Việt

Không có nhận xét nào: