Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Close your eyes - Mang Ke

Nhắm mắt đi em - Mang Khắc

Nhắm mắt đi em, tự chôn vùi đi em
Và em sẽ thấy, chẳng bao giờ nữa
Bông hoa đỏ nhường nào
Bị ngắt trong mặt trời
Bị vứt trên mặt đất
Bị giẫm đạp trong đêm

Nhắm mắt đi em, tự chôn vùi đi em
và, riêng mình em,
khổ đau này chẳng bao giờ nữa
Ôi, loài người, quyết đi tận cùng
đến từ bóng tối
đã biến mất trong đêm

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi Stephen Haven và Vương Thủ Nhất)

Không có nhận xét nào: