Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

“It’s Sweet to Be Remembered”-Charles Wright

"Thật ngọt ngào để được nhớ" - Charles Wright

Chẳng ai được nhớ lâu hơn một tảng đá
là được nhớ nằm cạnh bên đường
Nếu cậu ta may mắn hoặc
Vài thanh điệu hoặc lời lỗ mãng
thốt ra khi niên thiếu hoặc trở lại ngày hôm nay.
Vẫn ngọt ngào làm sao khi tưởng tượng bé con một ngày nào đó
nhặt tảng đá lên và nắm chặt trong tay
một lúc trước khi liệng
sâu vào rừng nơi đốm mặt trời trên nhành cỏ cao.

(The New Yorker 28/10 issue)

Không có nhận xét nào: