Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Tặng sụ im lặng của tôi bằng niềm hân hoan cuối cùng đột ngột từ bỏ kiếm tìm một mùa đông

Tôi hỏi
nàng đáp
bằng không nói
rạc rải
đầu đông
lạnh không mùa
...

Không có nhận xét nào: