Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Don't Allow The Lucid Moment To Dissolve-Adam Zagajewski

Đừng để quãng thời gian tỉnh táo này phân huỷ - Adam Zagajewski

Đừng để quãng thời gian tỉnh táo này phân huỷ
Hãy để ý nghĩ bức xạ này kéo dài trong lặng im
dù trang giấy này sắp đầy và ngọn lửa này bập bùng
Chúng ta vẫn chưa đạt tới vị trí của mình
Kiến thức lớn chậm như chiếc răng khôn
Vóc dáng một người vẫn được đo
trên cửa trắng

Xa tít tắp, tiếng hân hoan của một cây trumpet
và một bài hát cuộn lại như mèo
Thứ đang mất đi không tan vào trống rỗng
Người đốt lò vẫn đổ than vào ngọn lửa
Đừng để quãng thời gian tỉnh táo này phân huỷ
trong hợp chất khô cứng
mà anh buộc phải khắc ghi vào sự thật

(Chuyển ngữ từ tiếng Ba Lan bởi Renata Gorczynski)

Don't Allow The Lucid Moment To Dissolve - Adam Zagajewski

Don't allow the lucid moment to dissolve
Let the radiant thought last in stillness
though the page is almost filled and the flame flickers
We haven't risen yet to the level of ourselves
Knowledge grows slowly like a wisdom tooth
The stature of a man is still notched
high up on a white door

From far off, the joyful voice of a trumpet
and of a song rolled up like a cat
What passes doesn't fall into a void
A stoker is still feeding coal into the fire
Don't allow the lucid moment to dissolve
On a hard dry substance
you have to engrave the truth

(source: http://plagiarist.com/poetry/4272/)

Không có nhận xét nào: