Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Perfect - Bei Dao

Hoàn hảo -Bắc Đảo

vào cuối một ngày hoàn hảo
những con người đơn giản kia kiếm tìm tình yêu
bỏ lại những vết sẹo lúc chiều tà

đó phải là một giấc ngủ hoàn hảo
trong khi các thiên thần săn sóc một vài
ân sủng nở rộ

khi tội ác hoàn hảo này xảy ra
những đồng hồ sẽ đúng giờ
những con tàu sẽ khởi hành

một ngọn lửa hoàn hảo màu hổ phách
những vị khách chiến tranh
tụ tập quanh sưởi ấm

khán đài lặng im, mặt trăng hoàn hảo đang mọc
tay dược sĩ đang chuẩn bị
thứ độc dược tuyệt đối của thời gian

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi David Hinton và Yanbing Chen từ tập From: Landscape Over Zero)

Perfect

at the end of a perfect day
those simple people looking for lovel
eft scars on twilight

there must be a perfect sleep
in which angels tend certain
blossoming privileges

when the perfect crime happens
clocks will be on time
trains will start moving

a perfect flame in amber
war’s guests
gather around it keeping warm

stage hushed, perfect moon rising
the pharmacist is preparing
a total poison of time

(nguồn: http://china.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=990&x=1)

Không có nhận xét nào: