Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Silence-Toshio Nakae

Câm lặng - Toshio Nakae

Nếu tôi có thể sống mà không cần nói chuyện với ai,
và chỉ giao tiếp với thú vật và cây cối,
trái tim tôi thanh thản và lanh lẹ sẽ nhảy cỡn nhường nào .
Rồi tôi sẽ chia sẻ mọi điều với chúng,
và, thế giới vô cùng giàu có song cũng rất tầm thường này,
sẽ nhảy múa thoải mái trong vũ trụ và nô đùa trên những rặng núi và cánh đồng.
Tôi sẽ nói được cả ngày với cá,
thậm chí loài chim sẽ gửi tới chúng tôi những dấu vết bí mật,
khi cơn gió sẽ mơn trớn đôi tai hay đâm phập vào óc chúng tôi
và chỉ truyền đi những thanh âm thiết yếu.

Và nếu tôi có thể lặng câm hoàn toàn với mọi người,
tôi sẽ là chốn ẩn thân thoải mái của côn trùng và sâu bọ,
và tôi sẽ là những dãy núi và các con sông,
rắn chắc và êm đềm,
thi thoảng rền vang, bừng cháy và gào thét,
thi thoảng nấc và thốt “Whoosh!”.
Song, mặt khác, tôi sẽ tuyệt đối câm lặng,
và kiên trì bay qua vũ trụ như trái đất,
lặng lẽ già cỗi với thế giới này.

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura, trích từ tập Nashi no tsubute no (No Response),NXB midnight press, Tokyo, 1995)
SILENCE
If I could live without speaking to anyone,
and only communing with animals and plants,
how serenely and agilely my heart would frisk about.
I would then share everything with them,
and, as infinitely rich and trivial as the world,
would dance in space airily and gambol over mountains and fields.
I’d be on speaking terms with fishes all day long,
even birds would send us their secret signs,
while the wind would tickle our ears or spear our brains
and convey only the necessary.

And if I could remain completely silent with everyone,
I would be a dwelling place for insects and worms to inhabit freely,
and I’d be mountains and rivers,
solidifying and flowing,
sometimes thundering, burning and roaring,
sometimes hiccupping and saying ‘Whoosh!’.
On the other hand, however, I would be utterly silent,
and end up in flying through space like the earth,
silently growing old with the world.

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10736)

Không có nhận xét nào: