Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

A Kimono-Toshio Nakae

Kimono - Toshio Nakae

Tự cảm mình gắn với
kỳ quan bí hiểm nào đó,
em buộc vài sợi dây,
nhanh chóng thắt chặt dây lưng và ngắm nhìn trong gương dài.

Tự cảm mình gắn
với mối quan hệ rối bời nào đó,
em gập nhiều lần những nếp gấp nữ tính tâm lý
gắn kết với bổn phận người mẹ.

Em cuốn thân thể lạnh lùng và bỏng cháy của mình
với sự dịu dàng và ấm áp vô hạn,
khi mối quan hệ đàn ông-đàn bà và bốn mùa tuần hoàn
đang bỏ qua khoái lạc không đổi thay của người phụ nũ –

và em tìm thấy mình trong ngày xuân thơm ngát đó
khi chàng ôm em trong bộ kimono tay dài
cho em thấy những bông thuỷ tiên vàng trên dòng suối chảy.
Chàng dịu dàng ngợi ca cánh hoa hai mươi tuổi của em.

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura, trích từ thi tập Tou Tou Soku Sei (Head to the East, Feet West), NXB Henshuu Koubou Noa, Osaka, 1984)

A KIMONO
Feeling myself tied to
some deep wonder,
I tie several strings,
fasten the obi tightly and look in the full-length mirror.

Feeling myself tied
with some bewildering bond,
I fold many times over the psychological folds of womanhood
which is linked to motherhood.

I wrap my cold and burning body
with infinite tenderness and warmth,
while the man-woman relationship and four-season cycle
have passed over the unchanging woman’s pleasure –

and I found myself on that day in the fragrance of spring
when he embraced me in my long-sleeved kimono
showing yellow daffodils along a running stream.
He gently praised my twenty-year-old petals.

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10730&x=1)

Không có nhận xét nào: