Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

A love song-Toshio Nakae

Một bài tình ca - Toshio Nakae

Tôi muốn ăn người đàn bà này:
ăn tất cả nàng,
không cần đường,
không cần nấu nướng.
Tôi muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Tôi muốn cắt cổ người đàn bà này:
cắt rời chân tay nàng,
cắt bỏ ngực nàng,
nhổ trụi tóc nàng.
Tôi muốn giữ nàng lại với tôi.

Tôi muốn ăn bài hát người đàn bà này:
ăn những cánh đồng lúa mì của nàng,
ăn những rặng cây của nàng,
ăn những hoa cải dầu của nàng.
Tôi muốn ăn mùa xuân của nàng.

Tôi muốn giết chết tình nhân người đàn bà này.
Tôi muốn tống khứ
con cá đang bơi trong bụng người đàn bà này, những con trùng bọ đang trườn bò ở đó, những con rắn trơn tuột, những con tê giác lười nhác.
Tôi muốn để người đàn bà này tiếp tục sống.
Tôi muốn tạo mặt trời trong người đàn bà này.

Tôi muốn nhấp nhám từng ngụm linh hồn người đàn bà này:
bắt những đám mây của nàng,
bắt bầu trời của nàng,
bắt mặt trăng của nàng.
Tôi muốn bắt những vì tinh tú của nàng.

Tôi muốn được cùng ở với người đàn bà này.
Tôi muốn bảo vệ nàng.
Tôi muốn ăn bố nàng, mẹ nàng, anh chị em gái nàng
và cả Thượng đế luôn, cuối cùng tôi không bao giờ có thể ngấu nghiến trọn vẹn
cho dù tôi đã cố thế nào.

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura, trích trong tập Chinmoku no hoshi no ue de (On a Silent Star), NXB Uchu Jidaisha, Nagoya, 1965)

A LOVE SONG

I’d like to eat this woman:
eat all of her,
without sugar,
without cooking.
I’d like to eat her raw and alive.

I’d like to cut this woman’s neck:
cut off her arms and legs,
remove her breasts,
pull out her hair.
I’d like to keep her to myself.

I’d like to eat this woman’s song:
eat her wheat fields,
eat her trees,
eat her rape blossoms.
I’d like to eat her spring.

I’d like to kill this woman’s lover.
I’d like to expel the fish swimming in this woman’s belly, the insects crawling there, slithering snakes, lazing rhinoceroses.
I’d like to let this woman keep on living.
I’d like to call the sun into this woman.

I’d like to sip this woman’s soul:
catch her clouds,
catch her sky,
catch her moon.
I’d like to catch her stars.

I’d like to be with this woman.
I’d like to protect her.
I’d like to eat her father, mother, brother, sister
and that god, too, that I would finally never be able to devour completely
no matter how hard I tried.

Không có nhận xét nào: