Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Science Fiction-Les Murray

Khoa học viễn tưởng - Les Murray

Ta có thể du hành
nhanh hơn ánh sáng
nên mi cũng thế đấy
tốc độ của suy tư
chỉ duy nhất vấn đề
là những đích tới
những quả cầu ý nghĩ chúng ta
được khoác vỏ bọc vô hình
không ai thấy chúng ta ở đó
nhưng chúng ta cũng không thể thoát ra
để trở về thực tại
điện thoại và videophone
gần như quá tệ
chúng ta không thể thấy một hành trình
ngoài việc ở lại trong không gian
chỉ tán phét và đùa rỡn lung tung
về những thứ chúng ta vươn tới
nhưng chẳng thể chạm vào
sự tầm thường mà có thể làm đau chúng ta
điều này mới đáng yêu
ghê tởm và cô đơn làm sao

(The New Yorker 28/1/2008 issue)

Science Fiction-Les Murray

I can travel
faster than light
so can you
the speed of thought
the only trouble
is at destinations
our thought balloons
are coated invisible
no one there sees us
and we can’t get out
to be real or present
phone and video phone
are almost worse
we don’t see a journey
but stay in our space
just talking and joking
with those we reach
but can never touch
the nothing that can hurt us
how lovely and terrible
and lonely is this

Không có nhận xét nào: