Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008

Chair-Toshio Nakae

Ghế - Toshio Nakae

Anh ngồi lên chiếc ghế
và Im lặng nhường anh
ngay khi anh đứng lên
Im lặng ngồi lại ghế

Hoàn toàn vô ngôn –
từ ngữ anh tan biến
trong bóng tối anh để lại đằng sau

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi Takako Lento, trích trong thi tập Ansei no uta, NXB Matoba Shoten, Tokyo, 1957)

CHAIR
You sit in the chair
with Silence yielding to you
but you stand up right away
Silence sits back down in it

Utter no words —
your words vanish
into the darkness you have left behind

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10774)

Không có nhận xét nào: