Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Sounds-Toshio Nakae

Những tiếng động - Toshio Nakae

Những thứ êm dịu trở lại.
Về điều này, “Ai thế nhỉ?”, một từ hỏi
rồi, giơ hai tay,
chạy núp dần vào bóng tối.

Trong khoảng cách đó
thế giới đôi ta trở nên nhạt nhoà.
Trái tim chúng mình cận kề
và, chợt thốt,
“Ta sẽ làm gì đây?”,
cười bẽn lẽn.

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura, trích từ tập Sakana no nakano jikan (Time within a Fish), NXB Daiichi Bungei Sha, Kyoto, 1952)

SOUNDS

Softly things turn around.
At this, “Who is it?”, a word asks
and, having raised both hands,
runs away into near darkness.

In that instant
the world of both of us becomes blurred.
We touch heart to heartand,
saying unawares,
“What shall we do?”,
timidly laugh.

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?)obj_id=10720

Không có nhận xét nào: