Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Night and fish-Toshio Nakae

Đêm và cá - Toshio Nakae

Ban đêm loài cá có cảm giác
đang trôi tuột khỏi Trái đất này
những vẩy đuôi quẫy đạp không ngừng
khi nước bắt đầu cạn
đêm thanh bình quá
chúng tự biết tiếng quẫy nước ì ào
ai đó có thể sẽ nghe được
chong chong ngó nhìn suốt đêm tối
và tình cờ bắt gặp chàng nhện nước lẻ loi
đã trôi giạt từ nhiều năm trước, và
quên lối về.
Chàng
đang xoay tròn
như thể không chút nghĩ suy.

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi Takako Lento, trích từ tập Time within a Fish, NXB Daiichi Bungei Sha, Kyoto, 1952)

NIGHT AND FISH

At night fish have a sense
that they are flowing out of the Earth
busily flapping their tailfins
as water becomes scarce
the night is so serene
they are self-conscious about their noisy splashing
lest they be heard by someone
they peer through the night
and come upon a single water-strider
who drifted out many years ago, and
lost his way home
he is circling about
as if he has no worries
(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10770)

Không có nhận xét nào: