Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Fire-Adam Zagajewski

Lửa - Adam Zagajewski

Tôi hồ như là tên tiểu tư sản bình thường
tin tưởng tuyệt đối vào quyền tự do cá nhân, đối với tôi
từ “tự do” thật đơn giản, nó không có nghĩa
giai cấp riêng biệt nào đó mới được hưởng tự do.
Ngây thơ chính trị, với học vấn
trung bình (nguồn dưỡng chính là những khoảnh khắc
nhìn rõ ngắn ngủi), tôi nhớ đến
sức hấp dẫn bùng cháy của đám lửa làm nứt nẻ
những cặp môi của đám đông khô khát và đốt cháy
những cuốn sách và thiêu trụi vỏ bọc các thành phố. Tôi từng hát
những bài ca đó và tôi biết tuyệt vời thế nào
khi chạy đua với người khác, rồi, mình tôi,
với vị tro trong miệng, nghe được
giọng nói mỉa mai dối gạt và dàn hợp xướng đang gào
và khi chạm vào đầu tôi có thể cảm nhận
hộp sọ uốn vòng của đất nước tôi, cạnh cứng đơ của nó.

(Chuyển ngữ từ tiếng Ba Lan bởi Clare Cavanagh)

Fire - Adam Zagajewski

Probably I am an ordinary middle-class
believer in individual rights, the word
"freedom" is simple to me, it doesn't mean
the freedom of any class in particular.
Politically naive, with an average
education (brief moments of clear vision
are its main nourishment), I remember
the blazing appeal of that fire which parches
the lips of the thirsty crowd and burns
books and chars the skin of cities. I used to sing
those songs and I know how great it is
to run with others; later, by myself,
with the taste of ashes in my mouth, I heard
the lie's ironic voice and the choir screaming
and when I touched my head I could feel
the arched skull of my country, its hard edge.

(source: http://plagiarist.com/poetry/4273/)

Không có nhận xét nào: