Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008

A Poet-Animal-Toshio Nakae

Một nhà thơ-thú vật - Toshio Nakae

Vì tôi là gã đàn ông từ lâu loài người đã bỏ rơi,
tôi sống trên mặt đất, trong tình thương loài chó cũng bị bỏ rơi như thế.
tôi sẽ chẳng bao giờ tiến hành chiến tranh vì công bằng hay chống lại quỷ dữ
và tôi hèn nhát nhắm chặt mắt để yêu.
Tôi sẵn lòng cười nhạo sự dâm ô và không mấy quan tâm cảnh nghèo khó,
Và đái ỉa bất kỳ đâu.

Bởi tôi là gã đàn ông từ lâu đã tuyệt vọng về loài người,
tôi ngập ngụa trong rác rưởi, những thứ vứt đi, những đồ vô dụng,
miệt thị mọi vật hữu ích.
Không phải thương gia hay người làm công, không phải nhà sản xuất,
không phải kẻ lường gạt, không phải kẻ nói dối, không phải kẻ trộm cắp, chỉ là một “Người tầm thường”,
Tôi giấu mình trong rác rưởi đồng nát và những thứ vô dụng như thế và tôi sống như mình thích trong ngôi nhà những linh hồn bỏ hoang.

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura, trích từ thi tập Kitaijyou (A Gaseous State)NXB midnight press, Tokyo, 1994)

A POET-ANIMAL
Because I am a man long ago forsaken by human beings,
I live on earth, together with the hearts of dogs similarly abandoned.
I will never wage war either for justice or against evil
and I cowardly shut my eyes to love.
I willingly laugh at obscenity and worry not a bit over misery,
and live shitting and pissing everywhere.

Because I am a man who long ago despaired of human beings,
I live surrounded by trash, junk, things of no use,
despising all utility.
Being neither a merchant nor a salaried worker, nor a manufacturer,
that is, not a fraud, not a liar, not a thief, just a ‘Nobody’,
I hide among garbage and junk and such useless things and live as I like in a deserted house of the soul.

Không có nhận xét nào: