Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

How Martin Luther King was dying-Slavko Jendričko

Martin Luther King đã hấp hối ra sao - Slavko Jendričko

Mẹ tôi
giữ loại sữa chua thiên đường
đầy hứa hẹn trong tủ lạnh.
Những con lợn hồi sinh trong băng.
Một nông dân bước vào chuồng.
Trong đôi ủng
ông cảm nhận máu và ruột ấm áp.
Máy bay trôi qua trên sân sau nhà ông.
Chẳng thể phát hiện
trên mặt ông
sự ưu tư nào
Martin Luther King:
Martin Luther King.


(Chuyển ngữ từ tiếng Croatia bởi Miloš Đurđević, trích từ thi tập Tatari / kopita, NXB Author's edition, Sisak, 1980, ISBN: 886.2-1)

How Martin Luther King Was Dying

My mother
keeps the promised yogurt
of paradise in the refrigerator.
Pigs resurrect in ice.
A peasant enters the pigsty.
In waders
he feels blood and warm guts.
Airplane flies above his backyard.
Not a sign of wander
could be seenon his face.
Martin Luther King:
Martin Luther King.

(source: http://croatia.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10744&x=1)

Không có nhận xét nào: