Thứ Ba, 11 tháng 9, 2007

Fame-Les Murray

Danh tiếng - Les Murray

Chúng tôi đang ăn tối ở SoHo
và cặp ngồi bàn bên
đứng dậy ra về. Người phụ nữ dừng lại để nói
với tôi, tôi chỉ muốn ông biết
tôi có tất cả những cuốn sách dạy nấu ăn của ông

và tôi tín nhiệm chúng!

Tôi đã chuẩn bị
để trả lời, thưa Bà,
chúng chẳng có ý nghĩa gì với bà ngoài điều tốt!
bất kể tôi có thể
trơ tráo như thế nào.

(New Yorker 17/9)

©Time bản tiếng Việt

Không có nhận xét nào: