Thứ Năm, 6 tháng 9, 2007

Một buổi tối không có trong sự thật

Anh nhớ bóng anh nhớ hình anh nhớ ảnh
anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi – Xuân Diệu

Một buổi tối không có trong sự thật
sự thật không có ở đây
bóng tối đầy tràn
ánh mắt em
tôi nhớ
bàn tay em chạm
khoảng khắc một thế kỷ
trọn gói 10 giây
ánh mắt em
tôi nhớ
ánh mắt em
một buổi tối rõ ràng
không
có trong sự thật
sự thật chìm đáy chai
rượu đắng
rượu dắng ngắt
ánh mắt em
tôi nhớ
một buổi tối rõ ràng
không có trong sự thật
thời gian qua
thời gian không trở lại
thời gian
rõ ràng chết ngất
ánh mắt em rõ ràng
sự thật
buổi tối nay
một cơn gió không đủ chứng tỏ mùa thu dịu dàng
ánh mắt em rõ ràng
màu thu
màu thu êm suốt
trách móc dìu dịu
đắng
ôi dìu dịu đắng
rưọu đắng
tình đắng
ánh mắt đắng
em đắng
ừ em đắng
rõ ràng một buổi tối
không có trong sự thật
sự thật tràn đầy
bóng tối buổi hôm nay
ừ bóng tối
những cao ốc mang hình vú em
những cư xá mang hình mông em
những hồ nước mênh mông thu
ánh mắt em
ánh mắt em
luênh luênh
dòng ngược xuôi qua lại
anh nhớ em
một buổi tối không có trong
sự thật
tôi hỏi
sự thật
liệu tồn tại mùa thu
mùa thu đang qua
đang qua
nóng quá
đắng quá
nhớ quá
anh
một buổi tối
không có trong
sự thật...

rõ ràng
sự thật
một bóng tối hoang tưởng
anh đang hứng gió đông
để mơ mùa xuân năm ngoái
...
sự thật
trong một buổi tối
rõ ràng không có...

Không có nhận xét nào: