Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2007

Sự khởi động một kết luận cuối cùng (mặc khải?)

Ao làng xưa khởi đầu một thời đại
Bãi thuyền vắng khởi đầu một câu thơ
Đêm mưa khởi đầu một ngày nắng
Bão tố khởi đầu một mùa Thu
Đi tu khởi đầu một vòng tuần hoàn mới
Bàn thờ tổ khởi đầu một văn minh
Vật chất mờ khởi đầu một ý thức tối
Ổ rơm khởi đầu một đốm lửa
Giấc mơ khởi đầu một giấc mơ khác
Con tinh trùng khởi đầu một gã đàn ông
Tiếng rên khoái khởi đầu sự hoan lạc mới
Biệt xứ khởi đầu một tình yêu lạ
Gã hành khất khởi đầu một khúc cải lương
Tiếng đàn đứt khởi đầu một sự im lặng
Vũ trụ khởi đầu tất cả sự bắt đầu...


[Đáp trả bài này của nhà thở thờ thơ Trúc-Ty]
[Cuối cùng

Con cá cuối cùng trong ao
Con thuyền cuối cùng trên bãi
Kẻ bộ hành cuối cùng trong đêm mưa
Ngọn đèn cuối cùng trước bão
Niềm tin cuối cùng trước khi rũ bụi đi tu
Chai rượu cuối cùng trên bàn thờ tổ
Mảnh xương cuối cùng trong thế giới vật chất mờ
Tiếng cười cuối cùng trong ổ rơm rạ
Cái tát cuối cùng trong một giấc mơ
Cú rướn cuối cùng của gã đàn ông
Cú rặn đẻ cuối cùng của người phụ nữ
Chuyến hành hương cuối cùng của người biệt xứ
Cái ngửa tay cuối cùng của gã hành khất
Âm thanh cuối cùng của dây đàn đứt
Con thiêu thân cuối cùng trong vũ trụ
]

Không có nhận xét nào: