Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Cairo,N.Y-Cornelius Eady

Cairo, N.Y - Cornelius Eady

Thị trấn gần nhà chúng tôi
Không khác thường, song chín chắn.
Hiện tại, nó vẫn nằm trên
Bờ sai lệch của
Sông Hudson,

Tuy nhiên có khả năng.
Điều đã xảy ra
Ở Woodstock,
Điều đã xảy ra
Ở Red Hook,
Điều đang xảy ra
Ở Catskill,

Có thể dễ dàng
xảy ra ở đây.

Phố xá chúng ta đang buồn
Theo cách cơ thể chúng ta
Đang buồn khi chúng ta
Mơ về những cái tôi
Tuyệt đẹp của chúng ta,

Bập bềnh, ánh sáng,
Đầy đặn ánh sáng,
Cái siêu việt.

Làm sao mọi người có thể
Bỏ qua hay
Lờ tịt chúng ta,

Thậm chí với món tóc mới cắt
Xấu tệ của chúng ta,
Những bộ quần áo phô bày bụng phệ của chúng ta,
Những cái mồm nồng hơi rượu của
Chúng ta?

Một ngày
Một chiếc xe nào đó tới
Và lũ người giàu có
Những kẻ săn đuổi
Hồng ngọc hạ giá
Dần dần,

Và chúng ta ở đây,
Họ nghĩ,
Tất cả sẵn sàng để được
Cọ rửa.

(The New Yorker 7/1/2008)

Cairo, N.Y - Cornelius Eady

The town near our house
Isn’t fancy, but it is ripe.
At present, it is still on
The wrong side of
The Hudson River,

But there’s potential.
What happened
In Woodstock,
What happened
In Red Hook,
What’s happening
In Catskill,

Could easily
Happen here.

Our streets are sad
In the way our bodies
Are sad as we
Dream of our
Beautiful selves,

Floating, light,
Light-filled,
Transcendent.

How could anyone
Have missed or
Overlooked us,

Even with our
Bad haircuts,
Our paunchy clothes,
Our gin-mill
Mouths?

One day
Some car drives by
And the rich folk
Who hunt for
Cut-rate rubies
Slow down,

And here we are,
They think,
All ready to be
Scrubbed.

Không có nhận xét nào: