Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

À ơi cải hoa lên trời rau răm ở lại

nỗi buồn xưa có bay cùng em không?
hoa sưa xưa có bay cùng em không?
giấc mơ xưa có bay cùng em không?
bóng tình xưa có bay cùng em không?

7/3/2007

Không có nhận xét nào: