Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

One Day-Grace Paley

Một ngày - Grace Paley

Một ngày
một trong chúng ta
sẽ trở thành mất mát
với người khác

điều này được
nói tới song
nhẹ nhàng - - gạt đi - - xấu hổ - - việc
đối mặt với
ham muốn
sống sót

mẹ tôi đã nói - - lũ
trẻ đang lớn - - cả hai
chúng ta đều quá ốm - - hãy để
chúng ta chết cùng nhau - - bố tôi
đáp lại - - không - - không - - em
sẽ mạnh khoẻ - - ông nói dối

dĩ nhiên con
muốn mẹ ở lại thế giới này
liệu con có đang ở trong nó hay
không - - linh hồn mẹ
ý con gần như thế

luôn luôn có thứ gì đó để nói - - sau
cùng - - nói chuyện
không cần thở - - một
trong chúng ta sẽ trở thành
mất mát với người khác

(The New Yorker 24/12 issue)

One Day - Grace Paley

One day
one of us
will be lost
to the other

this has been
talked about but
lightly turning
away shyness this
business of con-
fronting the
preference for
survival

my mother said the
children are grown we
are both so sick let us
die together my father
replied no no you
will be well he lied

of course I
want you in the world
whether I’m in it or
not your spirit
I probably mean

there is always
something to say in
the end speaking
without breath one
of us will be lost
to the other

Không có nhận xét nào: