Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

I,too, sing America-Langston Hughes

Tôi cũng ngợi ca nước Mỹ-Langston Hughes

Tôi cũng ngợi ca nước Mỹ.

Tôi là người em da đen hơn.
Họ kêu tôi ăn trong bếp
Khi khách đến,
Nhưng tôi cười phá,
Và ăn ngon,
Và lớn nhanh.

Ngày mai,
Tôi sẽ ở cái bàn này
Khi khách đến
Sẽ không ai dám
Nói với tôi,
“Ăn trong bếp”,
Khi đó.

Hơn nữa,
Họ sẽ thấy tôi đẹp nhường nào
Và trở nên xấu hổ--

Tôi cũng là nước Mỹ.

(nguồn: http://plagiarist.com/poetry/2441/)

Không có nhận xét nào: