Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

A Generation-Gu Cheng

Một thế hệ - Cố Thành

Thậm chí với đôi mắt đen này, quà tặng của đêm tối
Tôi đi tìm ánh sáng chói loà.

Even with these dark eyes, a gift of the dark night
I go to seek the shining light

黑夜給了我黑色的眼睛
我卻用它尋找光明

Không có nhận xét nào: