Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

The Poet's Tragedy-Gu Cheng

Bi kịch của Nhà thơ - Cố Thành

Nhà thơ nói
Quả táo của đất
Mặt trời nói
Ta nung đỏ nó

Biển khô cạn
những cánh đồng từng xanh mướt nay bụi bay mù mịt

Chẳng ngạc nhiên khi chỉ bốn viên gạch và ngói
Ngay ngoài ngọn lửa kia

Nhà thơ danh tiếng thì sao?
Anh đã đi từ lâu

Nhưng điều không có trong những bài thơ của anh
Con sâu này đã đục khoét quả táo đó?

1981

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi Stephen Haven và Vương Thủ Nhất)

Không có nhận xét nào: