Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007

The Truth of It-Gu Cheng

Sự thật-Cố Thành

Bình tro nói:
Ta đáng giá một nghìn cây búa
Cây búa nói:
Ta đập vỡ một trăm bình tro

Thợ rèn nói:
Ta làm ra một nghìn cây búa
Đại nhân nói:
Ta hạ sát một trăm thợ rèn

Và cây búa hồi đáp:
Ta cũng hạ sát một đại nhân
Bình tro nói: Thế thì sao? Ta vừa phong kín
trong ta tro cốt đại nhân đó

1988

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi Stephen Haven và Vương Thủ Nhất)

Không có nhận xét nào: