Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Spring-Mang Ke

Mùa xuân - Mang Khắc

Mặt trời bơm máu mình
Cho mặt đất uể oải

Ánh nắng đang bồng bềnh
Trên thân thể mặt đất

Từ hài cốt người chết
Những nhành xanh đang mọc

Từ những nhành xanh này
những bông hoa thuỷ tinh

Lắng nghe, anh có nghe
tiếng rượu kia sủi tăm?

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi Stephen Haven và Vương Thủ Nhất)

Không có nhận xét nào: