Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007

The Enemy In Defensive Positions-Gu Cheng

Kẻ thù trong các thế phòng thủ-Cố Thành

Điều quan trọng là đào thoát

Ngựa của tôi là cây tre

Những cành tre treo cao trong phòng

Nhảy
Mặt đất cằn cỗi nhạt nhoà ánh mặt trời

1987

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi Stephen Haven và Vương Thủ Nhất)

Không có nhận xét nào: