Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007

The return-Gu Cheng

Trở về-Cố Thành

đừng ngủ nhé, đừng
Em yêu, đường còn dài
đừng đi quá gần
những cám dỗ của rừng, đừng mất đi hi vọng

viết dòng địa chỉ
lên tuyết tan trong tay em
hay dựa vào vai anh
khi chúng ta băng qua buổi sáng mù sương

đang vén bức màn bão trong suốt đó
chúng ta sẽ tới nơi chúng ta thuộc về
một vạt đất xanh mướt
gần một ngôi cổ tự

ở đó anh sẽ bảo vệ
những giấc mơ mệt mỏi của em
và xua đi những bầy đêm
chỉ để lại những chiếc trống đồng, và mặt trời

trong khi đằng xa ngôi cổ tự kia
những cơn sóng nhỏ lặng lẽ
bờ trườn lên bãi biển
và lui về rung rung

(Chuyển ngữ từ tiếng Trung bởi Aaron Crippen)

Không có nhận xét nào: